لازانیای ماهی

قیمت رایج: 300,000 ریال تماس بگیریدuntitled-1_1055662153
untitled-1_1055662153untitled-2_608945570
لازانیا ماهی با توجه به مصرف میزان زیاد گوشت ماهی، درلازانیا طبخ شده هیچگونه بو و طعم نامطبوع را حس نخواهیدکرد. لازانیا طبخ شده برای کودکان بسیار مناسب و جذاب است.