ماهی سوخاری

تماس بگیریدuntitled-2_1490052320
untitled-2_1490052320untitled-3_34084596untitled-1_1496960085untitled-4_10418829untitled-5_326295876untitled-6_423424623untitled-7untitled-8
غذای مورد علاقه سلیقه های متفاوت که به علت نوع طبخ مناسب آن طرفداران بسیاری دارد.