ماهی منجمد

تماس بگیریدmonjamed_1
monjamed_1monjamed_2

تعریف انجماد

  انجماد در واقع به فرآیندی گفته میشود که در آن دمای مواد غذایی را کاهش میدهند تا آب موجود در مواد غذایی متبلور شود. انجماد باید طبق استاندارهای و در زمان مشخص انجام گیرد تا  کیفیت محصول غذایی حفظ شود.

فواید انجماد در ماهی

 از بهترین و مهم‌ترین روش نگهداری محصولات دریایی می ‌توان به انجماد ماهی اشاره کرد. به‌طورکلی، ماهی ها  به ‌محض صید و تمیز شدن، بسته ‌بندی و منجمد می ‌شوند که این کار از رشد و نمو موجودات ذره‌ بینی جلوگیري کرده و فعالیت آن‌ها را متوقف می­ کند، بنابراین امکان فساد در آن‌ ها بسیار پایین می آید . ای در حالی است که امکان ماندگی یا حتی فساد در ماهی ‌های تازه به‌ مراتب بیشتر گزارش ‌شده است. بنابراین خوردن ماهی ‌های منجمد نه ‌تنها خوردن ماهی‌ های کم ‌ارزش به ‌حساب نمی ‌آید بلکه مصرف ماهی ‌ها با تمامی مواد مغذی که دارند است. ترکیبات مغذي پس از انجماد، براي مدت نسبتاً طولانی حفظ و کمترین تغییر را میکند. بنابراین روش ‌های مختلف انجماد با هدف حفظ هر چه ‌بهتر کیفیت مواد غذایی می ‌باشد.

انجماد ماهی به دلایل:  افزايش مدت نگهداري، وجود محدودیت ‌هایی که در عرضه فراورده‌ های شیلاتی به‌ صورت تازه در تمام فصول سال، حفظ بافت، رنگ، عطر، طعم و ارزش تغذیه ‌ای و كاهش ضايعات مواد اوليه استفاده می ­شود. همچنین به دلیل پایین آمدن کیفیت نگهداری بلند مدت ماهی در فریزهای خانگی و دور بودن برخی از دریا و استخرهای پرورشی، عرضه منجمد این محصولات در دنیا بسیار توسعه ‌یافته است. کیفیت آبزی تازه که در یخچال‌های خانگی منجمد میشود به نسبت ماهی منجمدی که از بازار خرید می ‌کنیم بسیار پایین‌تر است. با به‌کارگیری درست روش انجماد، میتوان کیفیت محصولات شیلاتی را تا حد نسبتاً بالایی حفظ نمود.

طریقه انجماد در ماهی

بر اساس سرعت منجمد کردن، انجماد به چهار روش تقسیم ­میشود. این روش‌ها شامل: انجماد کند با سرعت انجماد 2/0 سانتیمتر در ساعت، انجماد تند با سرعت 5/0تا 3 سانتیمتر در ساعت، انجماد ناگهانی با سرعت انجماد 5 تا10 سانتیمتر در ساعت و انجماد فوق ناگهانی10 تا 100 سانتیمتر در ساعت می ‌باشند. درروش سریع در دمای منفی 40 درجه سانتی‌گراد در زمان کمتری در تونل انجماد فریز می ‌شود، بنابراین خاصیت ماهی به‌ طور کامل و مناسبی حفظ می ‌شود.

در نمونه ‌هایی که تحت ‌فشار منجمد شدند، تغییرات کمتري نسبت به نمونه ‌های انجماد کند مشاهده شد. بهترین دما برای انجماد ماهی برای حفظ کیفیت طعم و بو مناسب دمای 30- تا 40-  درجه سانتی‌گراد می ­باشد. از روش‌های متداول انجماد در ایران در یک روش بین 6 تا 8 ساعت و درروش سریع دیگری بین 20 تا 30 دقیقه درتونل انجماد و در دمای منفی 40 درجه سانتی‌گراد فریز می‌شود، بنابراین خاصیت ماهی به‌طور کامل و مناسبی حفظ می ‌شود. خواص ماهی منجمد با روش‌های نگهداری مناسب حفظ ‌شده است و از استانداردهای لازم ازجمله کد بهداشتی نظارتی سازمان دامپزشکی نیز برخوردارند.