خاویار آسترا امپریال

قیمت رایج: 3,500,000 ریال تماس بگیریدasra-amprial_1
asra-amprial_1asra-amprial_2

خاویار آسترا امپریال

تاسماهی روسی یکی از فراوان‌ترین نماینده جنس  Acipenserاست. خاویار تاسماهی روسی ازنظر کیفیتی بعد از خاویار فیل‌ماهی است . اندازه آن به نسبت فیل‌ماهی کوچک‌تر است. رنگ‌دانه‌های خاویاری به رنگ خاکستری تیره تا  خاکستری طلائی است.