خاویار سیبری

images
imagesuntitled-1_498410401
قیمت رایج: 2,600,000 ریال تماس بگیرید

خاویار بری(سیبری)

تاسماهی سیبری بومی رودخانه‌های منطقه سیبری است و جزء ماهیان آب شیرین، از نظر مهاجرت یک گونه پوتامودرموس بوده و دارای زیستگاه وسیع‌تر در مقایسه با دیگر گونه ها تاسماهیان می باشد. این ماهی شبیه چالباش است با این تفاوت که دارای تیغه های آبششی بادبزنی، پوزه کوتاه و اندکی مسطح و بریدگی لب پایین عمیقتر است.  خاویار سیبری شباهت زیادی به خاویار سورگا دارد و طیف رنگی آن از طوسی تیره تا مشکی است.