ماهی منجمد

از بهترین و مهم‌ترین روش نگهداری محصولات دریایی می ‌توان به انجماد ماهی اشاره کرد. به‌طورکلی، ماهی ها  به ‌محض صید و تمیز شدن، بسته ‌بندی و منجمد می ‌شوند که این کار از رشد و نمو موجودات ذره‌ بینی جلوگیري کرده و فعالیت آن‌ها را متوقف می­ کند، بنابراین امکان فساد در آن‌ ها بسیار پایین می آید . ای در حالی است که امکان ماندگی یا حتی فساد در ماهی ‌های تازه به‌ مراتب بیشتر گزارش ‌شده است. بنابراین خوردن ماهی ‌های منجمد نه ‌تنها خوردن ماهی‌ های کم ‌ارزش به ‌حساب نمی ‌آید بلکه مصرف ماهی ‌ها با تمامی مواد مغذی که دارند است. ترکیبات مغذي پس از انجماد، براي مدت نسبتاً طولانی حفظ و کمترین تغییر را میکند. بنابراین روش ‌های مختلف انجماد با هدف حفظ هر چه ‌بهتر کیفیت مواد غذایی می ‌باشد.