روش های پرداخت

مشتری گرامی شما میتوانید هزینه محصول را به صورت آنلاین با تمامی کارت های که عضو شبکه شتاب است پرداخت نمایید.
مشتریان ارجمند میتوانند بعد از صدور فاکتور مبلغی را به عنوان بیانه پرداخت و ما باقی را پس از دریافت محصول خود پرداخت نمایند.