پیتزای میگو ویژه آسان ماهی

Image
زمان پخت
زمان پخت
30-35 دقیقه
زمان آماده سازی
زمان آماده سازی
20 دقیقه 
سطح مهارت
سطح مهارت
متوسط

شنیسل ماهی

Image
زمان پخت
زمان پخت
20 دقیقه
زمان آماده سازی
زمان آماده سازی
15 دقیقه 
سطح مهارت
سطح مهارت
متوسط

قلیه ماهی

Image
زمان پخت
زمان پخت
1ساعت
زمان آماده سازی
زمان آماده سازی
20 دقیقه 
سطح مهارت
سطح مهارت
متوسط

خوراک تخم مرغ با لابستر و خاویار

Image
زمان پخت
زمان پخت
20 دقیقه
زمان آماده سازی
زمان آماده سازی
10 دقیقه 
سطح مهارت
سطح مهارت
متوسط

کباب ماهی

Image
زمان پخت
زمان پخت
15 الی 20 دقیقه
زمان آماده سازی
زمان آماده سازی
30 دقیقه الی 1 ساعت
سطح مهارت
سطح مهارت
متوسط

فیش & چیپس

Image
زمان پخت
زمان پخت
15 الی 20 دقیقه
زمان آماده سازی
زمان آماده سازی
30 دقیقه الی 1 ساعت
سطح مهارت
سطح مهارت
متوسط

خوراک میگو

Image
زمان پخت
زمان پخت
15 الی 20 دقیقه
زمان آماده سازی
زمان آماده سازی
30 دقیقه الی 1 ساعت
سطح مهارت
سطح مهارت
متوسط

ماهی شکم پر گیلان

Image
زمان پخت
زمان پخت
15 الی 20 دقیقه
زمان آماده سازی
زمان آماده سازی
30 دقیقه الی 1 ساعت
سطح مهارت
سطح مهارت
متوسط

لازانیا

Image
زمان پخت
زمان پخت
15 الی 20 دقیقه
زمان آماده سازی
زمان آماده سازی
30 دقیقه الی 1 ساعت
سطح مهارت
سطح مهارت
متوسط

کتلت ماهی

Image
زمان پخت
زمان پخت
15 الی 20 دقیقه
زمان آماده سازی
زمان آماده سازی
30 دقیقه الی 1 ساعت
سطح مهارت
سطح مهارت
متوسط

فیش فینگر

Image
زمان پخت
زمان پخت
15 الی 20 دقیقه
زمان آماده سازی
زمان آماده سازی
30 دقیقه الی 1 ساعت
سطح مهارت
سطح مهارت
متوسط

خوراک کالاماری

Image
زمان پخت
زمان پخت
15 الی 20 دقیقه
زمان آماده سازی
زمان آماده سازی
30 دقیقه الی 1 ساعت
سطح مهارت
سطح مهارت
متوسط

فیش برگر

Image
زمان پخت
زمان پخت
15 الی 20 دقیقه
زمان آماده سازی
زمان آماده سازی
30 دقیقه الی 1 ساعت
سطح مهارت
سطح مهارت
متوسط